Art & Build

 

Ontwerpproces

Het ontwerp is een intensief samenspel tussen de wensen van de opdrachtgever, de gegeven locatie en het bouwbudget. Dit resulteerd in een ontwerp die vorm en functie laat samengaan.
In de ontwerpfasen wordt toegewerkt naar een ruimtelijkheid met zichtlijnen. Vides, erkers, open trappen en dakramen zorgen voor een waterval aan daglicht. 

Van binnen naar buiten

Er wordt ontworpen van binnenuit. Afhankelijk van de wensen c.q. eisen van de opdrachtgevers worden de ruimtes eerst in functionele zin geordend. Daarna wordt ook de omgeving in het spel betrokken. Wat biedt het uitzicht, hoe ligt de kavel op de zon? Ook het weren van verkeer, wind, geluid en mogelijke inkijk spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke indeling. Centraal staat het gegeven dat het interieur een fijne, beschermde omgeving moet zijn. Door weloverwogen geplaatste ramen in gevels en daken wordt contact gemaakt met de buitenwereld. Zo wordt het gebouw gedefineerd op de locatie.

Ruimtelijk interieur

Is die functionele indeling eenmaal geoptimaliseerd, dan wordt er scherp gekeken naar de haalbaarheid én naar de esthetische mogelijkheden. Moeten de relaties tussen de ruimtes worden versterkt of juist voorkomen worden? Zo ontstaat een ruimtelijk interieur met een samenspel van zichtlijnen, openheid, daglicht en mogelijkheden tot contact.

Daglicht

Licht is essentieel als het gaat om de beleving van een ruimte. Licht geeft een gevoel van welbevinden en zorgt voor contact met de buitenwereld. Binnenshuis ervaren dat de zon achter de wolken vandaan komt, is en blijft het hele jaar door een prachtige gewaarwording. Een goed verlichte ruimte is aangenaam om te verblijven en lijkt optisch ruimer. Met dergelijke oplossingen is het minder vaak nodig om kunstlicht te gebruiken. Goed voor mens en milieu.

Materiaalkeuze

De materiaalkeuze is de verfijning van de functionele indeling en ruimtelijke lay-out. Beeldbalende constructieve elementen, in zicht gelaten houten spantconstructie, of een ruw gemetselde muur. Een goede balans tussen ruw en afgewerkt, tussen open en gesloten.

Gevelafwerking

Vormgeving, materiaalkeuze en detaillering zijn een vertaling van de gewenste openheid of geslotenheid van het interieur. Op die manier ontstaat een gevelbeeld dat letterlijk een afspiegeling is van het interieur. Contrastrijke materiaalcombinaties, zoals steen met hout, zink of egale vlakken van stucwerk of beton. Door telkens weer nèt even anders te spelen met vlakken en kleuren kunnen kenmerken versterkt worden.

Elke opdrachtgever, plek en budget is anders. Op basis van een persoonlijk gesprek, investeringsbegroting, programma van eisen/wensen, voorkeuren en locatie wordt het ontwerpproces gestart. Dit resulteert in een aantal simpele schetsen die de belangrijkste ontwerpgedachten toelichten. Dit overkoepelende ‘concept’ zorgt ervoor dat interieur, exterieur en omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en er een gebouw ontstaat die de opdrachtgever ‘past als een maatpak’. Een intensieve wisselwerking tussen opdrachtgever/ gebruiker en architect is daarbij essentieel tot aan oplevering van het gebouw.
Wij begeleiden graag het proces tot aan de oplevering. Ook in de uitvoering gaat het ontwerpproces door en is een gedegen bouwkundige kennis noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de ambities ook werkelijk vertaald worden in een gewenst beeld. Een precieze detaillering en uitvoering is van zeer groot belang voor de uiteindelijke uitstraling van het gebouw.